EURO TREND realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Puchatek - sposób na powrót do aktywności zawodowej"

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 30 osób - kobiet zamieszkujących gminę miejską Oleśnica oraz gminę wiejską Oleśnica, sprawujących opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3, które pozostają bez zatrudnienia lub przebywają na urlopach wychowawczych, bądź chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej ze
sprawowaniem opieki nad dzieckiem po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich, poprzez zapewnienie 30 nowych miejsc opieki dzieciom do lat 3 w nowo utworzonych 2
oddziałach w żłobku „U Kubusia Puchatka” w Oleśnicy, a w konsekwencji umożliwienie aktywizacji zawodowej lub powrotu na rynek pracy ich opiekunów w okresie od
lutego 2019 do sierpnia 2020 roku.  

Kategoria: Projekt "Puchatek"

Projekt skierowany jest do:

kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz kobiet pozostających bez zatrudnienia,

kobiet sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3, które pozostają bez zatrudnienia i chcą podjąć zatrudnienie.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r do 31.08.2020 r.


Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do kontaktu tel.:  71 757 08 83


Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca br. i obejmuje okres opieki nad dzieckiem od 1 września 2019 roku do końca trwania projektu.

 

Rekrutacja:

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione będą osoby (kobiety) opiekujące się dziećmi do lat 3, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez m.in. wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełniają następujące kryteria rekrutacji:

Płeć (kobieta)

Status na rynku pracy rodzica/opiekuna prawnego opiekującego się dzieckiem do lat 3 – osoba bezrobotna, nieaktywna zawodowo lub pracująca przebywająca na urlopie związanym z urodzeniem dziecka.

Zamieszkiwanie na terenie powiatu Oleśnickiego

Wiek dziecka (od 20 tygodni do 3 roku życia)

Do pobrania: Regulamin, Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Kategoria: Projekt "Puchatek"

 

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 15.12.2018 r. zapytania, dotyczącego realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu prac adaptacyjno-dostosowawczych pomieszczeń,

placu zabaw oraz zakup materiałów/urządzeń sanitarnych do Żłobka,

nie wpłynęła żadna oferta. 

 

 

 

  Zapytanie ofertowe nr 2        

 

załączniki:

1. Formularz ofertowy 

2. Zgoda na przetwarzanie danych  

3. Oświadczenie o możliwości wykonania zamówienia 

4. Oświadczenie o braku powiązań  

5. Wzór umowy  

  

 

 

 

  Zapytanie ofertowe nr 1        

 

UNIEWAŻNIENIE 

załączniki:

1. Formularz ofertowy 

2. Zgoda na przetwarzanie danych  

3. Oświadczenie o możliwości wykonania zamówienia 

4. Oświadczenie o braku powiązań  

5. Wzór umowy  

 

 

 

KONTAKT

 

 

PRZEDSZKOLE

ul. Kopernika 6, 56-400 Oleśnica, tel. 71 79 57 559

ul. Koszarowa 4, 56-400 Oleśnica, tel. 604 794 009

 

ŻŁOBEK

ul. Koszarowa 6, 56-400 Oleśnica, tel. 720 880 881 

 

BIURO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA - TEL. 71 79 57 559 

 

 

e-mail: biuro(at)przedszkole.olesnica.pl