REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020

do żłobka i przedszkola 

Termin

Etap rekrutacji

01-28.02.2019

Rekrutacja wewnętrzna

01-31.03.2019

Przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych na rok szkolny 2019/2020 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

8.04.2019

Opublikowanie na tablicy ogłoszeń listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

23-26.04.2019

Potwierdzenia woli korzystania z usług placówki poprzez podpisanie umowy cywilnoprawnej.

od 01.05.2019

Nabór uzupełniający (w miarę wolnych miejsc)

do 30.06.2019

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej i pobytu w żłobku na rok 2019/2020 dla dzieci już uczęszczających do placówki należy złożyć elektronicznie poprzez formularz dostępny w e-dzienniku Dzień Smyka.


Zgłoszenia dzieci nowych należy dokonać elektronicznie, poprzez formularz zgłoszeniowy 

w terminie 1-31 marca 2019 r.

 

Ramowy plan dnia

Odsłony: 1257

KONTAKT

 

 

PRZEDSZKOLE

ul. Kopernika 6, 56-400 Oleśnica, tel. 71 79 57 559

ul. Koszarowa 4, 56-400 Oleśnica, tel. 604 794 009

 

ŻŁOBEK

ul. Koszarowa 6, 56-400 Oleśnica, tel. 720 880 881 

 

BIURO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA - TEL. 71 79 57 559 

 

 

e-mail: biuro(at)przedszkole.olesnica.pl