W naszym przedszkolu uczymy języka angielskiego metodą

 

 

W dniach 9-16 marca 2016 roku odbyła się w naszym przedszkolu całościowa ewaluacja przeprowadzona przez zespół wizytatorów z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Badaniem objęto dzieci, rodziców, nauczycieli i dyrekcję, przeprowadzono wywiad z partnerami placówki. Wizytatorzy obserwowali także zajęcia w grupach oraz analizowali dokumenty placówki.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola. Zostaliśmy w nim wysoko ocenieni. :)

Zapraszamy do zapoznania się nim TUTAJ

 

 

Naszym priorytetem jest stworzenie

miłego i bezpiecznego miejsca dla dziecka,

w którym będzie mogło ono poprzez zabawę

rozwijać swoje zdolności i umiejętności.

 

Staramy się zrobić wszystko, by nasz absolwent był radosny, gotowy do podjęcia nauki w szkole, potrafił wykorzystywać zdobyte umiejętności, był wrażliwy i twórczy.

Realizujemy program wychowania przedszkolnego, oparty na podstawie programowej przygotowanej przez MEN, pracując różnymi metodami, dostosowanymi do potrzeb dzieci.

Dużą wagę przywiązujemy do wczesnego poznawania języków obcych, dlatego w naszej placówce wszystkie dzieci objęte są nauką języka angielskiego, dostosowaną do ich wieku i oparta na zabawie.

Wszystkie zajęcia dodatkowe oferujemy w ramach jednej, stałej opłaty czesnego.

 

 

W jaki sposób realizujemy naszą koncepcję pracy?

 

2014/2015

Odsłony: 5838

KONTAKT

 

  

BIURO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA

ul. Koszarowa 4, 56-400 Oleśnica - TEL. 71 757 08 83 

 

PRZEDSZKOLE

ul. Kopernika 6, 56-400 Oleśnica, tel. 71 79 57 559

ul. Koszarowa 4, 56-400 Oleśnica, tel. 604 794 009

 

ŻŁOBEK

ul. Koszarowa 6, 56-400 Oleśnica, tel. 720 880 881 

 

ŻŁOBEK MIĘDZYBÓRZ

ul. Kolejowa 8, 56-513 Międzybórz, tel. 720 802 044

 

 

e-mail: biuro(at)przedszkole.olesnica.pl