56-400 Oleśnica, ul. Koszarowa 4 71 757 08 83 biuro@przedszkole.olesnica.pl


Cieszymy się, że chcecie Państwo wybrać nasze placówki dla Waszego dziecka. Dołożymy wszelkich starań, by był to naprawdę najlepszy wybór. :)


Aby rekrutacja przebiegła sprawnie prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami:

1. Pierwszym krokiem do zapisania dziecka do naszego żłobka lub przedszkola jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez platformę LiveKid, który wyświetli się po wybraniu odpowiedniej placówki z listy obok. 

Proszę zwracać uwagę, czy wypełniają Państwo właściwy formularz.

2. Skontaktujemy się z Państwem z informacją o trybie podpisania umowy (lub o braku wolnych miejsc).

3. Zgłoszeń, które nie będą kompletne nie będziemy brać pod uwagę w rekrutacji. Prosimy również o uważne wypełnianie - zwłaszcza jeśli chodzi o datę urodzenia dziecka.

4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Podstawowym kryterium przyjęcia jest odpowiedni wiek dziecka (do żłobka roczniki 2022, 2023; do przedszkola roczniki 2021, 2020, 2019). Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia na tzw. „pół etatu” (mniejszy wymiar godzin w żłobku) rozpatrywane są w drugiej kolejności, po zgłoszeniach na pełen wymiar godzin.

Jeśli są dostępne wolne miejsca, wtedy pierwszeństwo w przyjęciu wśród dzieci nowych ma rodzeństwo dzieci uczęszczających już do naszych placówek oraz naszych absolwentów.

Dzieci aktualnie chodzące do naszych placówek mają zagwarantowane miejsce na nowy rok szkolny pod warunkiem przesłania formularza zgłoszeniowego do 29 lutego br. Zgłoszenia po tej dacie będą traktowane jako nowe.

5. Informacja dotycząca ostatecznego przypisania do grupy (dot. wszystkich żłobków) i placówki (dot. żłobków i przedszkoli w Oleśnicy oraz żłobków w Sycowie) zostanie przesłana na adres mailowy podany przy rekrutacji do 16.08.2024. Na etapie zgłoszenia oraz podpisania umowy nie ma możliwości jednoznacznego wyboru między lokalizacjami placówek w Oleśnicy i Sycowie.

6. Formalnym momentem zapisania dziecka do żłobka lub przedszkola jest podpisanie umowy oraz wpłata wpisowego. W przypadku rezygnacji z miejsca po podpisaniu umowy wpisowe nie podlega zwrotowi.

7. W przedszkolu w Oleśnicy w roku szkolnym 2024/25 będą funkcjonowały grupy mieszane wiekowo. Liczbę oraz skład wiekowy grup podamy po zakończeniu rekrutacji.

8. Istnieje możliwość utworzenia grupy przedszkolnej w Sycowie, jeśli zrekrutuje się do niej co najmniej 15 dzieci. Osoby zainteresowane przedszkolem w Sycowie prosimy o kontakt z biurem.

9. Rekrutacja do żłobka w Bierutowie rozpocznie się 6 maja br. dla dzieci już uczęszczających do naszej placówki, a 8 maja br, o godz. 9.00 dla dzieci nowych. 

Grupa żłobkowa w Bierutowie zostanie uruchomiona jedynie w przypadku zapisania do niej co najmniej 18 dzieci.  

Rekrutacja w Bierutowie trwa do 20 maja br.


W razie pytań prosimy zajrzeć do zakładki FAQ, a jeśli nie znajdziecie tam Państwo odpowiedzi zapraszamy do kontaktu z nami - tel. 71 757 08 83
Rekrutacja do żłobka we Wrocławiu
na miejsca dofinansowane przez Gminę Wrocław odbywa się na zasadach i w terminach określonych przez Prezydenta Wrocławia.

Szczegółowe informacje TUTAJ

BIURO

ul. Koszarowa 4,
56-400 Oleśnica
Tel: 71 757 08 83
 

PRZEDSZKOLE

ul. Kopernika 6,
56-400 Oleśnica
Tel: 71 79 57 559
ul. Okrężna 1d,
56-500 Syców
Tel: 720 880 833
 

ŻŁOBEK

ul. Koszarowa 4,
56-400 Oleśnica
Tel: 604 794 009
 
ul. Koszarowa 6,
56-400 Oleśnica
Tel: 720 880 881
 
ul. Koszarowa 8-10,
56-400 Oleśnica
Tel: 575 087 954
 
ul. Kopernika 6,
56-400 Oleśnica
Tel: 71 79 57 559 
  
ul. Nyska 61,
50-505 Wrocław
Tel: 535 011 901 
 

ŻŁOBEK

ul. Przyjaciół Żołnierza 7ab,
56-420 Bierutów
Tel: 720 802 644
 
ul. Kolejowa 8,
56-513 Międzybórz
Tel: 720 802 044 
 
ul. Okrężna 1d,
56-500 Syców
Tel: 720 880 833
  
ul. Wojska Polskiego 15-25,
56-500 Syców
Tel: 720 880 212