56-400 Oleśnica, ul. Koszarowa 4 71 757 08 83 biuro@przedszkole.olesnica.pl

Cennik

obowiązujący od 1.09.2024 do 31.08.2025

Przedszkole


750 zł

czesne / m-c

 • 450 zł / rok- wpisowe
 • 17,50 zł / dzień - dieta podstawowa
 • 19,00 zł / dzień- dieta bezmleczna
formularz

Żłobek


990 zł

czesne / m-c

 • 450 zł- wpisowe
 • 17,50 zł / dzień -dieta podstawowa
 • 19,00 zł / dzień - dieta bezmleczna
formularz
Wysokość opłat w żłobku (oprócz Oleśnicy: tu zarówno gmina miejska, jak i wiejska) dotyczy dzieci zamieszkałych w gminach, na terenie których znajduje się dana placówka

W przypadku dziecka z innej gminy opłata wzrasta o kwotę dofinansowania w danej placówce.

Żłobek


1560 zł

czesne / m-c

 • 550 zł - wpisowe
 • 200,00 zł / m-c - zajęcia dodatkowe (obowiązkowe)
 • 24,00 zł / dzień -dieta podstawowa
 • 26,00 zł / dzień - dieta bezmleczna / wegetariańska
 • 27,00 zł / dzień - dieta bezglutenowa
formularz
Dofinansowanie z programu
Aktywny Maluch (wcześniej Maluch+)

836 zł / m-c

obejmie ok. 20 dzieci*.

(*W zależności od profilu wiekowego zrekrutowanej grupy.)

Żłobek


880 zł

czesne / m-c

 • 550 zł / rok -wpisowe
 • 200,00 / m-c- zajęcia dodatkowe (fakultatywnie)
 • 24,00 zł / dzień - dieta podstawowa
 • 26,00 zł / dzień -dieta bezmleczna / wegetariańska
 • 27,00 zł / dzień - dieta bezglutenowa
formularz
Dofinansowanie z programu
Aktywny Maluch (wcześniej Maluch+)

836 zł / m-c

obejmie ok. 30 dzieci*.

(*W zależności od profilu wiekowego zrekrutowanej grupy.)
Pobyt w żłobku podlega dodatkowemu dofinansowaniu w ramach 
Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (400 zł)
o które rodzic dziecka uprawnionego wnioskuje w ZUS po rozpoczęciu uczęszczania do placówki.

Obecnie w legislacji jest ustawa, która może od października 2024 zmienić wysokość dofinansowania na 1500 zł (tzw. babciowe).

BIURO

ul. Koszarowa 4,
56-400 Oleśnica
Tel: 71 757 08 83
 

PRZEDSZKOLE

ul. Kopernika 6,
56-400 Oleśnica
Tel: 71 79 57 559
ul. Okrężna 1d,
56-500 Syców
Tel: 720 880 833
 

ŻŁOBEK

ul. Koszarowa 4,
56-400 Oleśnica
Tel: 604 794 009
 
ul. Koszarowa 6,
56-400 Oleśnica
Tel: 720 880 881
 
ul. Koszarowa 8-10,
56-400 Oleśnica
Tel: 575 087 954
 
ul. Kopernika 6,
56-400 Oleśnica
Tel: 71 79 57 559 
  
ul. Nyska 61,
50-505 Wrocław
Tel: 535 011 901 
 

ŻŁOBEK

ul. Przyjaciół Żołnierza 7ab,
56-420 Bierutów
Tel: 720 802 644
 
ul. Kolejowa 8,
56-513 Międzybórz
Tel: 720 802 044 
 
ul. Okrężna 1d,
56-500 Syców
Tel: 720 880 833
  
ul. Wojska Polskiego 15-25,
56-500 Syców
Tel: 720 880 212