56-400 Oleśnica, ul. Koszarowa 4 71 757 08 83 biuro@przedszkole.olesnica.pl

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

PRZEDSZKOLE Oleśnica
PRZEDSZKOLE Syców
ŻŁOBEK Oleśnica
ŻŁOBEK Bierutów
ŻŁOBEK Międzybórz
ŻŁOBEK Syców
harmonogram-1.jpg

ZASADY REKRUTACJI

1.     Zgłoszenia dziecka należy dokonać elektronicznie poprzez formularz zamieszczony w dzienniku LiveKid (dla dzieci uczęszczających dotąd do naszych placówek) lub na stronie www.przedszkole.olesnica.pl (dla dzieci nowych).

2.     Podstawowym kryterium przyjęcia jest odpowiedni wiek dziecka (do żłobka roczniki 2019, 2020; do przedszkola roczniki 2018, 2017, 2016). Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia na tzw. „pół etatu” (mniejszy wymiar godzin w żłobku) rozpatrywane są w drugiej kolejności, po zgłoszeniach na pełen wymiar godzin.

3.     Pierwszeństwo w przyjęciu wśród dzieci nowych ma rodzeństwo dzieci uczęszczających już do naszych placówek oraz naszych absolwentów.

4.     INFORMACJA DOTYCZĄCA OSTATECZNEGO PRZYPISANIA DO GRUPY I PLACÓWKI (DOT. ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI W OLEŚNICY) ZOSTANIE PRZESŁANA NA ADRES MAILOWY PODANY PRZY REKRUTACJI DO 10.08.2021. NA ETAPIE ZGŁOSZENIA ORAZ PODPISANIA UMOWY NIE MA MOŻLIWOŚCI JEDNOZNACZNEGO WYBORU MIĘDZY LOKALIZACJAMI PLACÓWEK W OLEŚNICY.

5.     Formalnym momentem zapisania dziecka do żłobka lub przedszkola jest podpisanie umowy oraz wpłata wpisowego. W przypadku rezygnacji z miejsca po podpisaniu umowy wpisowe nie podlega zwrotowi.

Więcej informacji dot. poszczególnych placówek można uzyskać pod nr tel. 71 757 08 83 lub 720 880 212

Przedszkole

OLEŚNICA

Formularz dla dzieci w wieku 3-5 lat. Dotyczy grup przedszkolnych w placówce na ul. Kopernika 6 oraz Koszarowej 4.

Żłobek

OLEŚNICA

Formularz dla dzieci w wieku 1-3 lat. Dotyczy grup żłobkowych w placówce przy ul. Kopernika 6 oraz Koszarowej 6 i Koszarowej 8-10.

Żłobek

BIERUTÓW

Formularz dla dzieci w wieku 1,5-3 lat. Dotyczy grupy w Bierutowie.

Żłobek

MIĘDZYBÓRZ

Formularz dla dzieci w wieku 1,5-3 lat. Dotyczy grupy w Międzyborzu.

Formularz dla dzieci w wieku 3 lat. Dotyczy grupy przedszkolnej w nowej placówce w Sycowie.

Formularz dla dzieci w wieku 1-3 lat. Dotyczy grupy w Sycowie.

BIURO

ul. Koszarowa 4,
56-400 Oleśnica
Tel: 71 757 08 83
 

PRZEDSZKOLE

ul. Koszarowa 4,
56-400 Oleśnica
Tel: 604 794 009
 
ul. Kopernika 6,
56-400 Oleśnica
Tel: 71 79 57 559 
ul. Okrężna 1d,
56-500 Syców
Tel: 720 880 833
 

ŻŁOBEK

ul. Koszarowa 6,
56-400 Oleśnica
Tel: 720 880 881
 
ul. Koszarowa 8-10,
56-400 Oleśnica
Tel: 575 087 954
 
ul. Kopernika 6,
56-400 Oleśnica
Tel: 71 79 57 559 
 
 

ŻŁOBEK

ul. Przyjaciół Żołnierza 7ab,
56-420 Bierutów
Tel: 720 802 644
 
ul. Kolejowa 8,
56-513 Międzybórz
Tel: 720 802 044 
 
ul. Okrężna 1d,
56-500 Syców
Tel: 720 880 833