56-400 Oleśnica, ul. Koszarowa 4 71 757 08 83 biuro@przedszkole.olesnica.pl

U KUBUSIA PUCHATKA - pierwszy żłobek w gminie Międzybórz

Projekt skierowany jest do: kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz kobiet pozostających bez zatrudnienia, kobiet sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3, które pozostają bez zatrudnienia i chcą podjąć zatrudnienie.Okres realizacji projektu: 1.12.2019 - 28.02.2022

BIURO

ul. Koszarowa 4,
56-400 Oleśnica
Tel: 71 757 08 83
 

PRZEDSZKOLE

ul. Koszarowa 4,
56-400 Oleśnica
Tel: 604 794 009
 
ul. Kopernika 6,
56-400 Oleśnica
Tel: 71 79 57 559 

ŻŁOBEK

ul. Koszarowa 6,
56-400 Oleśnica
Tel: 720 880 881
 
ul. Kopernika 6,
56-400 Oleśnica
Tel: 71 79 57 559 
 
 

ŻŁOBEK

ul. Przyjaciół Żołnierza 7ab,
56-420 Bierutów
Tel: 720 802 644
 
ul. Kolejowa 8,
56-513 Międzybórz
Tel: 720 802 044